= Secțiuni ale capitolului
Cod Size Price Class Packaging
520211 1/2" - Refill 160 g 153,50 € TI 1 / 12